2016 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporunun Kabul Edilmesi Hakkında 15/05/2017 tarihli Senato Kararı

Kalite Komisyonunun kurulmasına ilişkin 21 Nisan 2016 tarihli Senato kararı

Kalite Komisyonun revize edilerek kurulmasına ilişkin 29 Mart 2017 tarihli Senato Kararı