Üniversitemiz 2018-2022 Stratejik Plan çalışmalarına ilişkin "2018-2022 Stratejik Planı Hazırlama İş Takvimi" ve "2018-2022 Stratejik Planlama Ekibi" listesi Rektörlük Makamının 30/06/2016 tarihli ve 2016/2 sayılı Genelgesi ile yayımlanmıştır. (30/06/2016)

Üniversitemiz 2018-2022 Stratejik Plan çalışmaları Rektörlük Makamının 15/06/2016 tarihli ve 2016/1 sayılı Genelgesi ile başlamıştır. (15/06/2016)