2019-2023 Stratejik Planı çalışmalarında görev alacak Stratejik Planlama Ekibi Rektörlük Makamı tarafından yayımlanan 17/04/2017 tarihli ve 2017/2 sayılı Genelge ile oluşturmuştur. 

Üniversitemiz 2019-2023 Stratejik Plan çalışmaları Rektörlük Makamının 07/04/2017 tarihli ve 2017/1 sayılı Genelgesi ile başlamış olup stratejik plan çalışmalarında takip edilecek iş takvimi aynı Genelge ile yürürlüğe girmiştir.

Üniversitemizin ikinci dönem stratejik planı Kalkınma Bakanlığından alınan uygun görüşü yazısı ile  2019-2023 yıllarını kapsayacak şekilde hazırlanacaktır. 

Üniversitemiz 2018-2022 Stratejik Plan çalışmalarına ilişkin "2018-2022 Stratejik Planı Hazırlama İş Takvimi" ve "2018-2022 Stratejik Planlama Ekibi" listesi Rektörlük Makamının 30/06/2016 tarihli ve 2016/2 sayılı Genelgesi ile yayımlanmıştır. (30/06/2016)

Üniversitemiz 2018-2022 Stratejik Plan çalışmaları Rektörlük Makamının 15/06/2016 tarihli ve 2016/1 sayılı Genelgesi ile başlamıştır. (15/06/2016)