Sayın Valimiz Süleyman TAPSIZ'ın da katıldığı toplantıda sanayici ve iş adamlarıyla Üniversitemizin önümüzdeki döneme dair hedef ve planları paylaşılmıştır.

Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Akgül'ün de katıldığı toplantıda basın mensuplarıyla önümüzdeki döneme dair hedef ve planlar paylaşılmıştır.

Stratejik Planlama Ekibi ilk toplantısı Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercan Oktay başkanlığında gerçekleştirilmiştir.

2019-2023 Stratejik Planı çalışmalarında görev alacak Stratejik Planlama Ekibi Rektörlük Makamı tarafından yayımlanan 17/04/2017 tarihli ve 2017/2 sayılı Genelge ile oluşturmuştur. 

Üniversitemiz 2019-2023 Stratejik Plan çalışmaları Rektörlük Makamının 07/04/2017 tarihli ve 2017/1 sayılı Genelgesi ile başlamış olup stratejik plan çalışmalarında takip edilecek iş takvimi aynı Genelge ile yürürlüğe girmiştir.

Üniversitemizin ikinci dönem stratejik planı Kalkınma Bakanlığından alınan uygun görüşü yazısı ile  2019-2023 yıllarını kapsayacak şekilde hazırlanacaktır. 

Üniversitemiz 2018-2022 Stratejik Plan çalışmalarına ilişkin "2018-2022 Stratejik Planı Hazırlama İş Takvimi" ve "2018-2022 Stratejik Planlama Ekibi" listesi Rektörlük Makamının 30/06/2016 tarihli ve 2016/2 sayılı Genelgesi ile yayımlanmıştır. (30/06/2016)

Üniversitemiz 2018-2022 Stratejik Plan çalışmaları Rektörlük Makamının 15/06/2016 tarihli ve 2016/1 sayılı Genelgesi ile başlamıştır. (15/06/2016)