Durum analizi eğitim toplantısı gerçekleştirildi.


Üniversitemiz ve birimlerinin stratejik planlama sürecinde görev alan personeline yönelik olarak 30/11/2010 saat 14:00’da İ.İ.B.F. Yunus Emre Amfisinde stratejik planlamada durum analizinin yapılması konusunda bir eğitim toplantısı düzenlenmiştir.
50 kişilik bir grubun katıldığı toplantının açılış konuşması, Üniversitemiz Rektörü Sayın Prof. Dr. Sabri GÖKMEN tarafından, genel olarak planlamanın önemine ve kendisinin üniversitemizde stratejik planlama konusuna verdiği öneme değinen bir çerçevede yapılmış, ardından söz alan Yrd. Doç. Dr. Ercan OKTAY tarafından durum analizi konusu akademik bir pencereden aktarılmış ve sunum sonunda katılımcılarla birlikte İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi SWOT Analizi örnekleme çalışması yapılmıştır.
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemal ESENGÜN, sunumu yapan Yrd. Doç. Dr. Ercan OKTAY ve katılımcılara teşekkür ettikten sonra toplantı sona ermiştir.