Akademik teşvik başvurularında kullanılmak üzere hazırlanan Akademik Teşvik Başvuru Örnek Başvuru Düzeni 2016/3 sayılı Akademik Teşvik Komisyon kararıyla yürürlüğe girmiştir.


Anılan yönetmelik hükmü gereği geçtiğimiz yıl akademik teşvik başvuru dosyaları incelenirken karşılaşılan aksaklıkların gelecek yıllarda yaşanmasını engellemek, akademik teşvik başvurusunda bulunacak öğretim elemanlarına başvuru dosyası hazırlarken rehberlik etmek, ön inceleme heyetlerine ve akademik teşvik komisyonuna başvuruların değerlendirilmesi aşamasında yardımcı olmak amaçlarıyla akademik teşvik başvuru örnek dosya düzeni Akademik Teşvik Komisyonu’nun 15/12/2016 tarihli ve 2016/3 sayılı kararıyla yürülüğe girmiştir. 

Akademik teşvik başvuru örnek dosya düzenine ulaşmak için tıklayınız.