Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından kayıtlardan çıkarılacak teminat mektuplarına ilişkin yazı yayımlanmıştır.


Muhasebe birimi kayıtlarında bekletilen ve düzenleme tarihi itibarıyla on yılı geçen ve çeşitli nedenlerle iadesi sağlanamayan veya gelir kaydedilemeyen 500 Türk lirası ve altındaki teminat mektuplarından uyuşmazlığa konu edilmeyenler hakkında ilgili idarelerle gerekli yazışmalar yapılarak, yazışmalar sonucunda ortaya çıkacak duruma göre;
 
1- Teminata konu iş veya işlemin tamamlanmış ve ilgili mevzuatı gereği iade edilmesini gerektiren şartların oluşmuş olması halinde söz konusu teminatların iade edilmesi,
 
2- Teminatın gelir kaydedilmesini gerektiren şartların oluşması halinde teminatın paraya çevrilerek gelir kaydının yapılması,
 
3- Teminata konu iş veya işlemin tamamlanıp tamamlanmadığı ve mevzuatı gereği teminatın iadesini gerektiren şartların oluşup oluşmadığının tespit edilememesi durumunda ise; 500 TL ve altındaki teminat mektuplarının kayıtlardan çıkarılarak ilgili bankaya iade edilmesi,
 
gerekmektedir.
 

Söz konusu yazıya ulaşmak için tıklayınız.