Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından personel çalışıtırılmasına dayalı hizmet alımlarına ilişkin yazı yayımlanmıştır.


Söz konusu yazıya ulaşmak için tıklayınız.