Üniversitemiz ile Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. arasında gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesi imzalanmıştır.


25 Ağustos 2016 tarihli ve 29812 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6740 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu'na Ek Madde-2 eklenerek 01 Ocak 2017 tarihinden itibaren "Çalışanların otomatik olarak bir emeklilik planına dâhil edilmesi" sistemi getirilmiştir.
 
Çalışanların İşverenler Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in kamu idarelerinde çalışanların kapsama alınması başlıklı beşinci maddesinde; "5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine göre, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idarelerinde 1/4/2017 tarihi itibarıyla mevcut çalışanlar 1/4/2017 tarihinden itibaren ilgili emeklilik planına dahil edilir." hükmü yer almaktadır.
 
Bu kapsamda Bireysel Emeklilik Sistemi Otomatik Katılım Komisyonu tarafından şirketlerle yapılan görüşmeler ile yapılan toplantılar sonucunda, hizmet kalitesi ve çalışanlara sunulan avantajlar dikkate alınarak, Üniversitemiz ile Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. arasında gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesi imzalanmıştır.