2019-2023 Stratejik Planı çalışmalarında görev alacak Stratejik Planlama Ekibi Rektörlük Makamı tarafından yayımlanan 17/04/2017 tarihli ve 2017/2 sayılı Genelge ile oluşturmuştur.


2019-2023 Stratejik Planı çalışmalarında görev alacak Stratejik Planlama Ekibi Rektörlük Makamı tarafından yayımlanan 17/04/2017 tarihli ve 2017/2 sayılı Genelge ile oluşturmuştur.